logo
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM

Perlicover ZC 510 - Ciepłochronna, akustyczna zaprawa murarska

Perlicover ZC 510 to nowoczesna zaprawa ciepłochronna o bardzo wysokich parametrach izolacji termicznej. Produkowana jest w postaci suchej mieszanki proszkowej na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających, poprawiających parametry użytkowe gotowej zaprawy.

Zastosowanie

Zaprawa ciepłochronna Perlicover ZC 510 przeznaczona jest do murowania ścian z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych.
Szczególnie polecana jest do wznoszenia ścian z lekkich materiałów termoizolacyjnych, takich jak: ceramika poryzowana (np. Porotherm, Heluz, Leier), beton komórkowy (np. Termalica, Solbet, Prefabet, Ytong), bloczki keramzytowe (np. Hotblok, Fortis).

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie łączone zaprawą należy oczyścić z piasku, kurzu oraz pozostałości starych zapraw. Elementy murowe należy zwilżyć wodą przed przystąpieniem do murowania.

Mieszanie

Zaprawę ciepłochronną miesza się z wodą w proporcji 16-18 litrów wody na 1 worek zaprawy (50 litrów). Zaprawę można mieszać w betoniarce wolnospadowej lub za pomocą koszykowych mieszadeł wolnoobrotowych. Czas mieszania powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

Sposób aplikacji

Zaprawę należy układać na pełną spoinę. Zalecana grubość spoiny wynosi 10-20 mm.
W trakcie prac murarskich należy przestrzegać wskazówek producenta bloczków lub cegieł.
Prace murarskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Należy zwrócić szczególną uwagę na całkowite wypełnienie spoiny, gdyż ma to istotny wpływ na przewodzenie ciepła.

Dane techniczne

Grupa zaprawy Wg PN-EN 998-2:2012 M5
Współcz. przewodzenia ciepła λ 0,12 [W/mK]
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 [MPa]
Reakcja na ogień Klasa A1 - materiał niepalny
Zawartość powietrza w świeżej zaprawie 20 [%]
Współcz. absorpcji wody 0,26 [kg/m2min0,5]
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 30°C
Grubość nakładania Zalecana: 10-20 mm
Czas zachowania właściwości roboczych ok. 3 godz.
Zużycie Z 1 worka zaprawy:
2,4 m2 ściany - beton komórkowy 36 cm
1,9 m2 ściany - Porotherm 44 cm P+W
Zużycie jest zależne od:
rodzaju pustaków, grubości ściany i spoiny oraz od konsystencji zaprawy.
Powyżej podano orientacyjne zużycie przy średniej grubości spoiny 10 mm.


Opakowania

Worki papierowe: 50 litrów
Paleta: 1500 litrów; waga ok. 600 kg

Magazynowanie i transport

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty produkcji. Nie wolno składować palety na palecie.

BHP

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP.
Chronić przed dziećmi!

Normy, atesty, świadectwa

 • Dokument odniesienia: PN-EN 998-2:2012
 • Deklaracja zgodności
 • Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego


J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Właściwości

 • doskonałe właściwości ciepłochronne,
 • likwiduje mostki termiczne,
 • zapobiega wykraplaniu i kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych ścian,
 • łatwa w obróbce - wysokoplastyczna,
 • stabilna po nałożeniu - nie osiada,
 • odporna na działanie alg i grzybów.

Główne parametry:

 • współcz. przew. ciepła: 0,12 [W/mK],
 • reakcja na ogień: klasa A1 - materiał niepalny,
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 [MPa].
projekty projekty