logo
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM

Perlicover TP 500 - Ciepłochronny tynk perlitowy

Perlicover TP 500 jest nowoczesnym tynkiem ciepłochronnym i akustycznym produkowanym w postaci suchej mieszanki proszkowej na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających poprawiających parametry użytkowe gotowego tynku. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności pozwala na docieplanie ścian od wewnątrz.

Zastosowanie

Perlicover TP 500 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Doskonale nadaje się do ocieplania zarówno starych, jak i nowych budynków wykonanych z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych, typu: ceramika poryzowana (np. Porotherm, Heluz, Leier), beton komórkowy (np. Ytong, Termalica, Solbet), pustaki keramzytowe, cegła ceramiczna i silikatowa, gazobeton, beton, żelbet oraz stare mury z materiałów mieszanych.

Docieplenie od wewnątrz

W pomieszczeniach jest stosowany jako dodatkowa warstwa izolacji termicznej i akustycznej oraz jako zabezpieczenie przed powstawaniem wody kondensacyjnej (reguluje wilgotność). Z tego względu polecany jest również do tynkowania kondygnacji podziemnych poddanych wewnętrznemu zawilgoceniu. Doskonale sprawdza się jako materiał stosowany do ocieplania zabytków i kamienic.

Perlicover TP 500 nadaje się szczególnie dobrze do wypełnień bruzd instalacyjnych w ścianach (woda, c.o., itp.).

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod tynk powinno być nośne oraz wolne od substancji osłabiających przyczepność, takich jak: stare luźne warstwy tynków lub farb, pyłów, wykwitów solnych lub biologicznych, olejów i innych zabrudzeń mogących mieć wpływ na przyczepność tynku do podłoża. Podłoża mocno zabrudzone należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono- i grzybobójczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podłożu należy uzupełnić tynkiem Perlicover TP 500 przestrzegając przerwy technologicznej. Podłoża silnie chłonące (np. wykonane z betonu komórkowego lub stare mury) należy zagruntować preparatem gruntującym Cover® PG 102. Warstwę sczepną możemy nanosić po minimum 4 h od zagruntowania podłoża. Do wykonania warstwy sczepnej należy stosować zaprawę sczepną Cover® ZS 101.
Na podłożach słabo chłonących (np. ceramika poryzowana, beton) wykonujemy warstwę sczepną bez wstępnego gruntowania.

Sposób aplikacji

Tynk należy nanosić ręcznie (kielnia) lub maszynowo (agregat tynkarski) minimum 48 h po wykonaniu warstwy sczepnej.
W przypadku nanoszenia ręcznego zaprawę tynkarską miesza się z wodą w proporcji 18-20 litrów wody na 1 worek zaprawy (50 litrów) za pomocą betoniarki lub wolnoobrotowego mieszadła. Czas mieszania powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

W zależności od grubości tynk perlitowy nakładamy w jednej lub kilku warstwach.
Maksymalna grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 30 mm. Nakładanie następnej warstwy możemy rozpocząć po uzyskaniu odpowiedniej nośności przez poprzednią warstwę, tj. po minimum 24 h od jej nałożenia. Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściągnąć drewnianą lub metalową łatą.
Nie wygładzać i nie zacierać!

W okresie wstępnego wiązania zaprawy tynkarskiej (tj. około 1 tygodnia) należy ją chronić przed gwałtownym wysychaniem spowodowanym przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wiatr (stosowanie siatek ochronnych, zwilżanie powierzchni wodą).

Przerwa technologiczna - 5 dni na każdy cm grubości tynku.

Opis wykonania znajduje się tutaj.

Powłoki wykończeniowe

Perlicover TP 500 jest tynkiem podkładowym i w każdym przypadku należy wykończyć go warstwą dekoracyjno-ochronną. Do wykonania warstw dekoracyjno-ochronnych należy stosować materiały paroprzepuszczalne (tynki lub farby: mineralne, silikatowe, silikonowe, polikrzemianowe lub wapienne).

Powłoki wykończeniowe:

warstwa pośrednia wykonana z zaprawy klejowo-szpachlowej z siatką + tynk lub farba dekoracyjna.

Dane techniczne

Grupa zaprawy wg PN-EN 998-1 T1 CSI W1
Współcz. przewodzenia ciepła λ 0,066 [W/m·K]
Kategoria wytrzymałości na ściskanie Klasa CSI
Reakcja na ogień Klasa A1 - materiał niepalny
Zawartość powietrza w świeżej zaprawie 25 [%]
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ 7,1
Kategoria absorpcji wody
spowodowanej podciąganiem kapilarnym
W1
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 25°C
Grubość nakładania Zalecana: 10-60 mm
Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy ok. 6 godzin
Zużycie worek 50l - ok. 1m2 tynku o grubości 50 mm

Podana wartość jest wielkością orientacyjną.
Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.


Opakowania

Worki papierowe: 50 litrów
Paleta: 1500 litrów; waga ok. 480 kg

Magazynowanie i transport

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty produkcji. Nie wolno składować palety na palecie.

BHP

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP.
Chronić przed dziećmi!

Normy, atesty, świadectwa

 • Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2012
 • Deklaracja zgodności
 • Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego


J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Właściwości

 • bardzo dobre właściwości termoizolacyjne,
 • doskonała izolacja akustyczna,
 • odporny na pleśnie i glony,
 • paroprzepuszczalny,
 • niepalny,
 • wysoka skuteczność w całym okresie eksploatacji.


Główne parametry:

 • współcz. przew. ciepła: 0,066 [W/m·K],
 • reakcja na ogień: klasa A1 - materiał niepalny,
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ=7,1.
projekty projekty