logo
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM

Cover ZS 101 - Zaprawa sczepna

Zaprawa sczepna Cover® ZS 101 jest fabry-cznie przygotowaną, suchą mieszanką najwyż-szej jakości spoiwa cementowego, wapna, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających poprawiających parametry użytkowe gotowej zaprawy.

Zastosowanie

Przeznaczona jest do wstępnego przygotowania muru przed nakładaniem tynków mineralnych (cementowych, cementowo-wapiennych oraz wapiennych) wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy warstwę sczepną w technologii tynków dwu lub trójwarstwowych. W połączeniu z metalową siatką podtynkową może służyć jako nośnik tynku przy wykonywaniu obrzutki zbrojonej.

Może być stosowana na sufitach i ścianach wykonanych z wszelkich znormalizowanych i dopuszczonych do stosowania materiałów budowlanych, typu:

 • bloczki i pustaki: z ceramiki, silikatu, betonu komórkowego, keramzytu,
 • beton, żelbet,
 • stare mury z materiałów mieszanych,
 • tynki cementowe i cementowe wapienne,
 • płyty wiórowo-cementowe.


Przygotowanie podłoża

Podłoża silnie chłonące (np. wykonane z betonu komórkowego lub stare mury) należy zagruntować preparatem gruntującym Cover® PG 102.

Sposób aplikacji

Zaprawę sczepną Cover® ZS 101 można nakładać maszynowo (za pomocą powszechnie stosowanych agregatów) lub ręcznie.
W przypadku obróbki ręcznej zaprawę należy wymieszać z wodą (ok. 5 l wody na worek) w betoniarce.
Proporcje dodawanej wody należy ustalić doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi.
Przed wykonaniem obrzutki należy zwilżyć podłoża chłonące wodą. Unikać tworzenia się filmu wodnego na powierzchni.

Zaprawę nanosi się równomierną warstwą o grubości ok. 3-5 mm.
Świeżo nałożonej zaprawy nie należy wyrównywać ani zacierać.
Chronić świeżo nałożoną obrzutkę przed zbyt szybkim wysychaniem lub utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez okres 2 dni od jej nałożenia.

Dane techniczne

Gęstość nasypowa ok. 1600 kg/m3
Uziarnienie do 1,2 mm
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 6 [MPa]
Ilość wody 4,5-5,0 l / 25 kg
Reakcja na ogień Klasa A1 - materiał niepalny
Grubość nakładania Zalecana: 3-5 mm
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 25°C
Czas przydatności do użycia ok. 90 minut od momentu wymieszania z wodą
Zużycie 6-8 kg/m2 (krycie 100%)


Opakowania

Worki papierowe: 30 kg
Paleta: 1 080 kg (36 worków)

Magazynowanie i transport

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nie naruszonych opakowaniach. Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Chronić przed wilgocią!
Okres przechowywania zaprawy w warunkach podanych powyżej wynosi 12 miesięcy licząc od daty produkcji.

BHP

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP.
Chronić przed dziećmi!

Normy, atesty, świadectwa

 • Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010
 • Deklaracja zgodności
 • Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego


J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Właściwości

 • zwiększa przyczepność tynku do podłoża,
 • wyrównuje chłonność podłoża,
 • do nakładania maszynowego i ręcznego,
 • paroprzepuszczalna,
 • mineralna.

 

Główne parametry:

 • reakcja na ogień: klasa A1 - materiał niepalny,
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 6 [MPa].
projekty projekty