logo
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM

Perlicover WP 520 - Lekka wylewka perlitowa

Perlicover WP 520 to nowoczesna wylewka perlitowa produkowana w postaci suchej mieszanki proszkowej na bazie najwyższej jakości perlitu, spoiw hydraulicznych oraz dodatków uszlachetniających poprawiających parametry użytkowe gotowego wyrobu. Charakteryzuje się niskim ciężarem objętościowym oraz bardzo dobrą izolacją termiczną.

Zastosowanie

Wylewka perlitowa Perlicover WP 520 przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej:

 • tradycyjnych stropów żelbetowych lub prefabrykowanych,
 • stropów o ograniczonej nośności, (np. stropów drewnianych),
 • podłogi na gruncie,
 • tarasów i balkonów.

Doskonale sprawdza się jako materiał stosowany do ocieplania zabytków i kamienic.


Stanowi jednocześnie warstwę izolacyjną, jak również jest podkładem, na którym możemy bezpośrednio układać posadzkę (np. panele podłogowe, płytki, kamień naturalny, itp.).

Przykłady zastosowań

Przykład 1: Izolacja termiczna stropu żelbetowego lub prefabrykowanego

Przykład 2: Izolacja termiczna podłogi na gruncie

Przykład 3: Izolacja termiczna tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym


Przykład 4: Izolacja termiczna balkonów


Przykład 5: Izolacja termiczna i akustyczna stropu drewnianego


Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, suche, wolne od substancji osłabiających przyczepność (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kleje, resztki farb i zapraw). Podłoża silnie chłonące zaleca się zagruntować preparatem Cover PG 102 minimum 4 h przed ułożeniem wylewki.
Przymocować taśmę elastyczną w miejscach połączeń podłogi ze ścianami, słupami, ościeżnicami w celu zamortyzowania naprężeń destabilizujących podłogę. Taśma powinna nachodzić na powierzchnie boczne ściany do wysokości podkładu wraz z wylewką.

Mieszanie

Wylewkę perlitową miesza się z wodą w proporcji 13-15 litrów wody na 1 worek wylewki (50 litrów) za pomocą betoniarki lub wolnoobrotowego mieszadła. Czas mieszania powinien wynosić 3-4 minuty. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

UWAGA:

W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia rozproszonego, poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych (długość włókien: 12 mm) w ilości 600-900 g/m3 gotowej wylewki (25-35 g na 1 worek suchej mieszanki).
Włókna należy zadozować do mieszalnika bezpośrednio po wlaniu wody i wstępnie wymieszać, a następnie wsypać wylewkę z worka. Po wymieszaniu należy sprawdzić konsystencję zaprawy (gęstoplastyczna masa) i ewentualnie skorygować ilość dodawanej wody.

Sposób aplikacji

Ułożenie wylewki powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych.
Zaprawę ściągać łatą przesuwaną po ustawionych wcześniej, wypoziomowanych prowadnicach. Prowadnice niezwłocznie usunąć, a miejsca po nich wypełnić zaprawą i wyrównać pacą.
Uwaga: Nie zacierać wylewki.
Wylewkę dylatować, jak tradycyjne podkłady cementowe, wykonując nacięcia przeciwskurczowe.
Pełną wytrzymałość wykonana powierzchnia osiąga po około 28 dniach.

Dane techniczne

Grupa zaprawy Wg PN-EN 13813 CT-C5-F2
Współcz. przewodzenia ciepła λ 0,12 [W/mK]
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 [N/mm2]
Wytrzymałość na zginanie ≥ 2 [N/mm2]
Gęstość w stanie suchym (po utwardzeniu) 550-650 [kg/m3]
Reakcja na ogień Klasa A1 - materiał niepalny
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 30°C
Grubość nakładania Zalecana: 50-100 mm
Czas przydatności do użycia ok. 2 godzin
Zużycie worek 50l - ok. 0,9m2 wylewki o grubości 5 cm
Podana wartość jest wielkością orientacyjną.
Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.


Opakowania

Worki papierowe: 50 litrów
Paleta: 1500 litrów; waga ok. 650 kg

Magazynowanie i transport

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty produkcji. Nie wolno składować palety na palecie.

BHP

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP.
Chronić przed dziećmi!

Normy, atesty, świadectwa

 • Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003
 • Deklaracja zgodności
 • Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego


J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Właściwości

 • 3-4 krotne odciążenie konstrukcji stropu w porówaniu z tradycyjną wylewką,
 • łatwość wykonania wylewki na nierównych podłożach,
 • płynna regulacja grubości od 5–10 cm,
 • bardzo dobra izolacja termiczna i akustyczna,
 • nie stanowi siedliska dla gryzoni i insektów,
 • odporna na pleśnie i algi,
 • paroprzepuszczalna,
 • niepalna.

 

Główne parametry:

 • współcz. przew. ciepła: 0,12 [W/mK],
 • reakcja na ogień: klasa A1 - materiał niepalny,
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 [MPa].
projekty projekty