logo
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM

Preparat gruntujący - PG 102

Cover® PG 102 to wodny preparat gruntujący produkowany na bazie najwyższej jakości dyspersji polimerowej z dodatkiem modyfikatorów. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w głąb podłoża powodując jego uszczelnienie i wzmocnienie. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, przez co poprawia warunki wiązania oraz ułatwia pracę podczas nakładania kolejnych warstw. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Preparat jest odporny na zmydlanie oraz na działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zastosowanie

Cover® PG 102 przeznaczony jest do gruntowania wszystkich nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne oraz gipsowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków lub pustaków, stare mury z materiałów mieszanych, wylewki betonowe i anhydrytowe, podłoża drewnopochodne, płyty gipsowo - kartonowe, przed nakładaniem: powłok malarskich, zapraw tynkarskich, mas szpachlowych, tapet, wylewek, zapraw klejowych, hydroizolacji typu Cover® MH 1050.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być suche oraz pozbawione zanieczyszczeń mogących osłabiać przyczepność gruntu do podłoża, takich jak: kurz, tłuszcz, olej, wosk, bitumy, itp. Wszystkie luźne niezwiązane z podłożem warstwy (odspojone tynki i powłoki malarskie) należy usunąć. Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono i grzybobójczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Istniejące powłoki malarskie dobrze związane z podłożem należy przed gruntowaniem przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie zmyć wodą. Powłoki z farb klejowych należy zeskrobać i zmyć wodą.

Sposób aplikacji

Cover® PG 102 produkowany jest w postaci gotowego do stosowania preparatu.
Nie wolno go łączyć z innymi materiałami. Przed przystąpieniem do prac należy preparat dokładnie wymieszać.
Cover® PG 102 najlepiej nanosić na podłoże w jednej warstwie przy użyciu szczotki, wałka lub poprzez natrysk.
W przypadku bardzo chłonnych podłoży nakładanie preparatu najlepiej wykonać w dwóch warstwach. Do pierwszego gruntowania można zastosować preparat rozcieńczony czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 2 godz.) gruntowanie należy powtórzyć preparatem bez rozcieńczenia.

Dane techniczne

Gęstość ok. 1,02 kg/dm3
Czas schnięcia ok. 2 godz.
Zużycie 0,1-0,3 l/m2 - w zależności od chłonności i struktury podłoża
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 25°C


Zalecenia wykonawcze

Preparat można stosować na nowo wykonanych podłożach mineralnych, takich jak: wylewki cementowe i anhydrytowe, zaprawy tynkarskie (cementowe i cementowo-wapienne) dopiero po upływie minimum 3-4 tygodniowego okresu dojrzewania podłoża.


Przed nakładaniem materiałów wykończeniowych zagruntowane podłoże powinno być całkowicie wyschnięte.

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 55%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie preparatu.


Opakowania

Wiaderko plastikowe: 10 litrów
Paleta: 440 l (ok. 470 kg)

BHP

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy, w razie podrażnienia przemyć starannie wodą i skonsultować się z lekarzem.
Chronić przed dziećmi!

Magazynowanie i transport

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach w warunkach suchych i temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią, mrozem i nadmiernym przegrzaniem.

Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Normy, atesty, świadectwa

  • Dokument odniesienia: PN-C 81906: 2003
  • Deklaracja zgodności
  • Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego


J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

 

Właściwości

  • ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża,
  • głęboko penetruje strukturę podłoża,
  • stabilizuje i wzmacnia podłoża pylące,
  • zwiększa przyczepność kolejnych warstw,
  • wyrównuje przebieg procesu wiązania,
  • paroprzepuszczalny,
  • niepalny.

 

 
projekty