logo
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć pliki cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM

Perlit Ekspandowany - Lekkie kruszywo mineralne do izolacji termicznej i akustycznej

Perlit ekspandowany to produkt naturalny otrzymywany w procesie prażenia rud perlitowych w temperaturze 900-1100°C. W wyniku procesu rozprężania powstaje materiał o strukturze ziarnistej, a jego objętość zwiększa się od 10 do 20 razy. Charakteryzuje się bardzo niską masą własną, wysoką izolacyjnością termiczną oraz akustyczną. Jest chemicznie obojętny, sterylny oraz odporny na działanie grzybów, wilgoci i mrozu. Perlit ekspandowany jest materiałem całkowicie niepalnym, niewydzielającym żadnych substancji toksycznych podczas ogrzewania (nawet do 900 °C). Perlit ekspandowany charakteryzuje się stałymi, niezmiennymi właściwościami fizykochemicznymi. Jest ekologiczny i zupełnie nieszkodliwy dla zdrowia człowieka. Może być stosowany w temperaturach od: -200 °C do 900 °C.

 

 


Zastosowanie

Z uwagi na swe właściwości perlit ekspandowany stosowany jest w budownictwie do:

 • izolacji termicznej i akustycznej budynków,
 • ochrony ogniowej konstrukcji budynków,
 • obniżenia masy wyrobów (np. lekkie wylewki podłogowe),
 • wykonywania niwelacji stropów pod podkłady podłogowe.


Izolacja termiczna i akustyczna budynków:

Perlit ekspandowany może być stosowany w postaci luźnej (zasypki perlitowe) lub związanej (lekkie betony tzw. perlitobetony, ciepłochronne zaprawy murarskie i tynkarskie).

Przykłady zastosowania perlitu:

 • docieplenia stropów i konstrukcji dachowych (zasypki perlitowe),
 • docieplenia budynków metodą „blow-in” – wdmuchiwanie perlitu w wolne przestrzenie w ścianach,
 • izolacja termiczna przewodów kominowych (wypełnienie przestrzeni kominowych perlitem),
 • izolacja termiczna i akustyczna podłogi na legarach,
 • wykonywanie lekkich podkładów i wylewek:
 1. izolacja termiczna i akustyczna pod ogrzewanie podłogowe,
 2. izolacja termiczna podłogi na gruncie,
 3. izolacja termiczna i akustyczna stropów międzykondygnacyjnych,
 4. izolacja termiczna i akustyczna stropów drewnianych,
 5. izolacja termiczna balkonów i tarasów,
 • izolacja termiczna i akustyczna dachów,
 • izolacja termiczna basenów,
 • wypełnienie przestrzeni w ekranach akustycznych,
 • izolacja termiczna instalacji technicznych (komory kriogeniczne, rurociągi, itp.),
 • odlewanie fundamentów pod urządzenia pracujące w warunkach ekstremalnych temperatur od –200oC do +800oC.


Opakowania

Worki papierowe: 0,125 m3 (125 litrów)
Paleta: 3 m3
Big-bag: 1,0 m3
Luz: cysterna ok. 60 m3

Magazynowanie i transport

Chronić przed wilgocią!
Przechowywać w pomieszczeniach suchych.
Termin składowania: bezterminowo.
Nie wolno składować palety na palecie!

Preparat nie jest towarem niebezpiecznym. Można przewozić go dowolnymi środkami transportu. Nie wymaga szczególnych warunków i oznakowania. Transportowany w oryginalnych opakowaniach lub pojazdach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich (silosy), nie stwarza zagrożenia dla transportu.

BHP

Unikać wdychania pyłów oraz kontaktu z oczami (stosować maski przeciwpyłowe oraz okulary ochronne), nie połykać. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP.

Chronić przed dziećmi!

Normy, atesty, świadectwa

 • Dokument odniesienia: PN-EN 14316-1
 • Deklaracja zgodności
 • Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego


J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego oraz do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Właściwości

 • bardzo dobre właściwości termoizolacyjne,
 • doskonała izolacja akustyczna,
 • odporny na pleśnie i algi,
 • paroprzepuszczalny,
 • niepalny,
 • produkt naturalny,
 • sterylny.

 

Główne parametry:

 • ciężar nasypowy: 60-110 [kg/m3],
 • współcz. przew. ciepła: 0,04-0,05 [W/mK],
 • reakcja na ogień: klasa A1 - materiał niepalny.
projekty projekty