logo

Perlicover TP 500 Ciepłochronny tynk perlitowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod tynk powinno być nośne oraz wolne od substancji osłabiających przyczepność, takich jak: stare luźne warstwy tynków lub farb, pyłów, wykwitów solnych lub biologicznych, olejów i innych zabrudzeń mogących mieć wpływ na przyczepność tynku do podłoża. Podłoża mocno zabrudzone należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Wykwity pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono- i grzybobójczego. Stare podłoża narażone na działanie mikroorganizmów należy również zabezpieczyć odpowiednim preparatem. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) należy usunąć za pomocą środków przeznaczonych do ich likwidacji. Podłoża silnie chłonące (np. wykonane z betonu komórkowego) oraz stare mury należy zagruntować preparatem Cover® PG 102. Po min. 4 h od zagruntowania nakładamy warstwę sczepną. Do wykonania warstwy szczepnej należy stosować zaprawę sczepną Cover® ZS 101. Na podłożach słabo chłonących (np. ceramika poryzowana, beton) wykonujemy warstwę sczepną bez wstępnego gruntowania.

 

                     

MIESZANIE

Zaprawę miesza się z wodą w proporcji 17-20 litrów wody na 25 kg proszku (1 worek) za pomocą wolnoobrotowej mieszarki lub mieszadła, aż do uzyskania jak najmocniejszego napowietrzenia zaprawy. Po okresie dojrzewania powtórnie krótko przemieszać zaprawę. Uwaga: Zawsze mieszać całą zawartość worka.

 

 

 SPOSÓB APLIKACJI

Tynk należy nanosić ręcznie kielnia lub maszynowo (agregat tynkarski) minimum 24 h po wykonaniu warstwy szczepnej. W zależności od grubości zaprawę tynkarską nakładamy w jednej lub kilku warstwach. Maksymalna grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 25 mm. Nakładanie następnej warstwy możemy rozpocząć po uzyskaniu odpowiedniej nośności przez poprzednią warstwę, tj. po minimum 24 h od jej nałożenia. Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściągnąć drewnianą lub metalową łatą. Tynk termoizolacyjny PERLICOVER TP 500 nie jest przystosowany do zacierania, jest produktem podkładowym i w każdym przypadku należy wykończyć go warstwą dekoracyjno-ochronną w postaci cienkowarstwowego tynku lub farby. Do wykonania warstwy wykończeniowej należy stosować wyroby: silikatowe, silikonowe lub wapienne produkowane przez firmę J.P. COVER. W przypadku, gdy warstwę wykończeniową stanowi cienkowarstwowy tynk dekoracyjny powierzchnię tynku należy schropowacić za pomocą nieheblowanej drewnianej łaty. W celu uzyskania gładkiej powierzchni przeznaczonej do wykończenia farbą dekoracyjno-ochronną używamy gładzi cementowej przeznaczonej do stosowania na zewnątrz budynków. W okresie wstępnego wiązania zaprawy tynkarskiej (tj. około 1 tygodnia) należy ją chronić przed gwałtownym wysychaniem spowodowanym przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wiatr (stosowanie siatek ochronnych, zwilżanie powierzchni wodą). Warstwę wykończeniową w postaci farby lub tynku dekoracyjnego można nakładać dopiero po wstępnym wyschnięciu tynku, tj. po ok. 7 - 10 dniach od nałożenia tynku (wyroby wapienne lub silikatowe). Wyroby silikonowe można nakładać po 3 - 4 tygodniach od nałożenia tynku.

 

 

 

 

 

 

 

projekty projekty