logo

Grunt akrylowo-krzemowy - PG 140

Preparat gruntujący akrylowo - krzemowy PG140 głęboko penetruje podłoże powodując jego wzmocnienie jednocześnie pozwalając na swobodne oddychanie ścian. Stosowanie preparatu gruntującego przed nakładaniem szlachetnych tynków dekoracyjnych (stiuki, trawertyny, tynk retro) zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do tynku oraz ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości.

Zastosowanie

Przeznaczony jest do przygotowania podłoży przed nałożeniem powłok dekoracyjnych, takich jak: stiuki antyczne, tynki rustykalne, trawertyn  itp. Jest preparatem gruntującym przeznaczonym na stare i nowe podłoża. Można go stosować na powierzchniach mineralnych, takich jak tynk gipsowy, cementowy, cementowo-wapienny, beton, jak również na płytach gipsowo-kartonowych oraz paździerzowych. Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Uwagi i zalecenia

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych i nie naruszonych opakowaniach przez 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.
Chronić przed mrozem!

Dane techniczne

 • temperatura stosowania: prace należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C,
 • temperatura przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C,
 • magazynowanie: produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy licząc od daty produkcji podanej na opakowaniu,
 • zalecenia ogólne: prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP,
 • wydajność: 10 - 15 m2/kg (w zależności od chłonności podłoża i stopnia rozcieńczenia),
 • czas schnięcia: 4 - 6 h (w temp. 20°C i przy wilgotności wzgl. powietrza 60%),
 • opakowanie: wiaderko - 1 kg i 6kg.

Właściwości

 • wnika głęboko w podłoże i wzmacnia je jednocześnie,
 • zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża,
 • poprawia przyczepność warstw wykończeniowych,
 • umożliwia aktywne oddychanie ścian.
projekty projekty